Crystal

Crystal

Crystal

Je kwam de bar binnen als een te groot imposant ijsblok die ter pletter viel in een glas Scotch, die met leven doordrongen warmte de kilte omhelsde, luid, imposant en met een blik in die prachtige ogen die scharniermomenten kon cementeren…
Read more