Zegel op mijn hart

Zegel op mijn hart

Zegel op mijn hart

De verbetenheid in je ogen speelde het klaar om de regen te trotseren die genadeloos inbeukte op je ivoren gezicht, terwijl onuitgesproken woorden aan je voeten aan diggelen vielen als relikwieën van een onuitgegeven verhaal die nooit een bevredigend einde…
Read more