Chanson d’Amour

Chanson d’Amour

In de doorleefdheid van zijn stem lag de negatie die de

liefde met tijd onvermijdelijk erodeert, het timbre in

zijn woorden waren mokerslagen welke binnenkwamen

als hakbijlen op het verminkte aanbeeld van het leven.

Zijn blik bleef snijden in de nicotinewolken in de hoop

in een donker hoekje haar silhouet te herontdekken,

De muziektonen vergezelden hem elke avond weer

als vermoeide handlangers van de hopeloze zaak,

maar hij zette door in whiskywaarheid en uit pure

noodzaak omdat verloochenen niet geschreven stond

op zijn huid en noch evenmin op zijn wolvenziel.

 

In de breekbaarheid van zijn lichaam verborg hij

in hamburgerrauwheid zijn immense verdriet en

het gevoel dat op de rand van zijn leegte de duivel

smalend probeerde om zijn ziel aan te kopen, maar zelf

koude rillingen kreeg door de vernietigende blik

van een man die reeds alles verloor en reeds

de hel had bezocht in de troosteloze nachten

waarin hij elke dag terug zwom om te overleven.

Het litteken op zijn wang was de snelweg naar zijn

hart en pulseerde in alle hevigheid omdat hij een

opgejaagd hart had die nooit meer kon rusten.

In zijn lied lag zijn leven, in zijn leven lag haar naam.

 

A.I. Art: Thalmaray.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *